Aanmelden 2016-12-01T23:35:37+00:00

Op deze pagina vind je het inschrijfformulier om kenbaar te maken dat je lid wilt worden. Als je dat invult en verzendt nemen wij je aanvraag in behandeling. Je bent dan niet meteen lid. Je gaat de eigenlijke procedure pas in nadat je de formulieren, de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en alle relevante bewijsstukken hebt ingestuurd die nodig zijn voor de aanmeldingsprocedure. Meer informatie hierover ontvang je na inzending van onderstaand formulier.


Inschrijfformulier

Geslacht: (*)
manvrouw

Voorletters (*)

Voornamen (*)

Tussenvoegsel

Achternaam (*)

Roepnaam (*)

Geboortedatum (jjjj-mm-dd) (*)

E-mail (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoonnummer

Mobiele nummer

Naam HBO of Universitaire opleiding(*)

Diploma: (*)
janee

Ik voldoe aan de eisen voor PsBK (CPION-diploma): (*)
ja, ik heb de opleiding gevolgdja, ik heb vrijstelling op grond van mijn vooropleidingja, PsBK is geïntegreerd in mijn beroepsopleidingik ben bezig met deze opleidingnee

Ik wil mijzelf graag inschrijven als:
aspirantlid (vul in: a, b, c)therapeutlid (vul in d, e, f)

 
Vul hieronder de relevante vragen in:

(a) Ik volg de opleiding tot

(b) Mijn startdatum van de opleiding

(c) Ik verwacht af te studeren in

(d) Ik heb een diploma voor de opleiding

(e) Behaald bij (instituut)

(f) Behaald in (jaar)

Ik heb een praktijk
nietwel

Praktijknaam

Praktijkadres

Postcode praktijk

Vestigingsplaats praktijk

Telefoon praktijk

Opmerkingen

Anti-spam filter